Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Fastighetsägare

Flertalet fastighetsägare i Askersunds kommun samt Hallsbergs kommun kommer att bli berörda av byggnationen av bergtunneln med tillhörande arbetstunnlar. Inom påverkansområdet kommer ett kontrollprogram upprättas. Inom kontrollprogrammet kommer skicket på utvalda fastigheters dricksvattenbrunnar samt energibrunnar undersökas, vi kommer ta ut prover och mäta nivåer. Kontrollerna gör att vi kan säkerställa att vi lämnat er mark med så lite påverkan som möjligt.

Påverkansområde

Avser det område i jord och berg som kan komma att påverkas av en grundvattensänkning under bygg- och driftskedet. Utanför detta område förväntas ingen påvisbar påverkan. Inom området kommer påverkan vara störst närmast tunneln, för att avta med ökat avstånd. Påverkansområdet definieras i Vätternvattenprojektet som det område där grundvattensänkningen uppgår till 0,3 meter (eller mer) i jord och berg.

Vatten- och energibrunnar inom påverkansområdet

Besiktningar av befintliga brunnar inom det planerade påverkansområdet har gjorts under 2020. Besiktningar görs så att vi kan hantera eventuell påverkan på brunnar i samband med byggnation och drift av den kommande tunneln. Genom att sedan upprätta ett kontrollprogram kommer vi att kunna se eventuell påverkan och kan därmed planera för åtgärder som förhindrar, minimerar eller kompenserar påverkan i största möjliga mån.

På grund av Coronapandemin håller vi just nu extra avstånd och är extra noga gällande handhygien. Vidare följer vi Folkhälsomyndighetens riktlinjer.


Om du har några frågor gällande besiktningarna kan du maila oss på info@v-vatten.se

Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt