Publicerad den

Besiktning av brunnar

Under våren 2020 genomförde vi besiktningar av de brunnar som ligger inom området som påverkas.

Mer från Vätternvatten


 • Illustration av plattformen ute i Vättern.
  Vätternvatten genomför undersökningar i Vättern
  Projekt Vätternvatten fortsätter med geotekniska undersökningar kring planerat intagsområde i Vättern under sommaren 2021. Undersökningarna behövs för att kartlägga berggrundens egenskaper i den del som kan bli aktuell för tunneldrivning. En anmälan om vattenverksamhet har lämnats till Länsstyrelsen i Örebro län.
  Läs mer

 • Kärnborrningsmaskin.
  Fortsatta undersökningar under 2021
  Under 2021 fortsätter Vätternvatten att genomföra undersökningar i olika omfattning inom området i Askersunds och Hallsbergs kommun, där bergtunnellinjen planeras att ske.
  Läs mer


 • Samrådsunderlag inför ansökan till Mark- och miljödomstolen
  Efter år av planering och undersökningar släppte vi under hösten 2019 vårt samrådsunderlag. Det var ett fyrtiotal yttranden som kom in och de rör allt från buller under byggtiden till hur vi kommer att hantera eventuella skador i närmiljön.
  Läs mer

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716