Publicerad den

Besiktning av brunnar

Under våren 2020 genomförde vi besiktningar av de brunnar som ligger inom området som påverkas.

Mer från Vätternvatten • Undersökningar från flytande plattform framflyttade
  Under försommaren berättade vi om de geotekniska undersökningar som planerades genomföras från en flotte i Vättern under sommaren 2021. Undersökningar är nu framflyttade till sommaren 2022.
  Läs mer


 • Brunnsmätningar under vecka 34
  Under vecka 34 genomför Vätternvatten brunnsmätningar på fastigheter som ligger inom utredningsområdet för grundvatten i den planerade tunnellinjen. Samtliga berörda fastighetsägare är informerade.
  Läs mer


 • Varför vatten från just Vättern?
  – Varför hämta vatten ända från Vättern? Det finns ju massor av andra sjöar som skulle kunna fungera som vattentäkt?
  Läs mer

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716