Publicerad den

Besiktning av brunnar

Under våren 2020 genomförde vi besiktningar av de brunnar som ligger inom området som påverkas.

Mer från Vätternvatten • Samrådsunderlaget skickas in till Mark- och miljödomstolen under 2020
  Efter år av planering och undersökningar släppte vi under hösten 2019 vårt samrådsunderlag. Det var ett fyrtiotal yttranden som kom in och de rör allt från buller under byggtiden till hur vi kommer att hantera eventuella skador i närmiljön.
  Läs mer


 • Intervju med Peder Eriksson
  Från starten 2008 till det avslutande mötet den 22 jan 2018 agerade Länsstyrelsen i Örebro samordnare i utredningsprojektet Vätternvatten. Länsstyrelsens enhetschef Peder Eriksson var under dessa år sammankallande och samordnare för arbetsgruppen i projektet. Våren 2008 gjorde dåvarande landshövding Sören Gunnarsson en vattenresa i kommunerna. Flera nämnde att dricksvattnet var ett problem och någon eller några kommuner tog upp frågan om att man skulle kunna ta vatten från Vättern.

  Läs mer


 • Samrådsmöten i Askersund och Hallsberg under 2019
  Under förra veckan höll Vätternvatten två öppna samråd där vi berättade om den planerade byggnationen av 36 km bergtunnel som ska forsla vatten från Vättern till ett stort planerat vattenverk utanför Hallsberg.
  Läs mer

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro
Org: 559149-1716