Publicerad:

Vatten är ovärderligt

Vatten ska bara finnas. När vi sätter på kranen eller drar i pluggen på muggen, då händer saker. I Sverige har vi under en lång tid tagit det för givet.

Trots att vatten är ovärderligt så måste vi värdera det. Hur ska vi få tag i det? Vad får det kosta? Och hur gör vi det på ett hållbart sätt, socialt och miljömässigt. Runt om i Sverige pågår olika utredningar för att utveckla sättet som vi hanterar vårt vatten. Ökade mängder kemikalier i naturen och mer avancerad teknologi skapar såväl nya förutsättningar som nya problem.

Vattenverken byggdes efter kriget

Av de vattenverk vi har idag byggdes de flesta under 1950-60-talet. Det finns sällan några reserver. Händer någonting med vattentäkten eller vattenverken, som förser oss med vatten, så går vi snabbt in i krisläge.

Värdera vattnet

Projektet Vätternvatten bildades 2008 för att utreda det bästa sättet att skapa en hållbar, långsiktig och säker vattentillförsel till Örebro län. Flera gedigna undersökningar har genomförts under årens gång. Frågor som varifrån och hur det är bäst att hämta vatten har diskuterats. Under 2018 blev projektet Vätternvatten ett eget bolag - Vätternvatten AB.

Målet med projektet är att bygga en bergtunnel från Vättern, genom Askersunds kommun och fram till ett vattenverk utanför Hallsberg. Därifrån kommer ledningar att dras till de kommuner som tillsammans äger bolaget. Idag är det Hallsberg, Kumla, Lekeberg och Örebro kommun.

Reserv

De försörjningssystemen som finns idag kommer att genomgå omfattande utredningar för att vi på bästa sätt ska ha reserver för framtiden. Vi lever i en värld som skiljer sig markant från hur det såg ut på 50- 60-talet när vattenverken byggdes. Men en sak består, vatten är nödvändigt för allt liv. Tillgång till rent vatten är en av de mest essentiella saker som finns för vår överlevnad.

Framtiden

Idag tar medborgare i Sverige tillgången till rent vatten för givet. Vattenverken fungerar i det tysta. Det finns ingen fin reklamskylt om vattenrening eller information om vart man måste ta sig för att kunna fylla på sin flaska. Vi måste nästan aldrig köpa vattnet i affären. Du förväntar dig att du alltid ska kunna dricka vattnet som kommer ur kranen.

I Sverige har vi alltid jobbat med vatten i det tysta. Nu börjar tiden ta slut för det förgångna och framtiden kommer och knackar på dörren. Den förändringen kräver stora byggnationer. Därför vill vi att ni ska veta, att vi gör allt vi kan för att vattnet från Vättern ska rinna ur din kran redan år 2030. För att det visat sig vara det säkraste och mest hållbara sättet för Örebro län att få friskt vatten, nu och i framtiden.

Genom att agera nu ser vi till att vattenresurserna inte bli ett problem även i Sverige.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716