Publicerad:

- Vätternvatten jobbar för kommande generationer

När Göran Lunander fick frågan om att gå in som VD i det nybildade bolaget Vätternvatten AB kändes det helt rätt. I hela hans yrkesliv har han arbetat inom sektorer som är grundläggande för samhället. Tidigare inom sjukvårdssektorn och nu även inom fastighetssektorn. Det han tar med sig in i bolaget är att rätt personer på rätt plats alltid har förmågan att lyfta en hel organisation.

Dricksvatten är det viktigaste livsmedlet vi har. Samtidigt är det ofta något som vi tar för givet. Det ska bara strömma vatten ur kranen när vi behöver det; för matlagning, för att släcka törsten eller när vi vill ta en dusch.

För kommande generationer

Vattnet vi får ur vår kran idag, kommer från ett vattenverk som byggdes för nästan sjuttio år sedan. I vårt växande län behöver vi säkerställa vår dricksvattenförsörjning för kommande generationer. Därför har Vätternvatten bildats: Vi vill att våra barn och barnbarn ska kunna se det som lika självklart som vi alltid har gjort – när man sätter på kranen så får man färskt och gott vatten. På ett säkert sätt.

Ta vara på den naturliga energin

Vi har stora planer för vattnet från Vättern. Vi har för avsikt att bygga en bergtunnel som kommer att kunna användas av generation efter generation. Allt eftersom teknologin utvecklas kommer vattenverket i slutänden att kunna uppdateras, men bergtunneln kan bestå. Bergtunneln innebär att vi slipper pumpa vattnet från Vättern. Vi kan utnyttja Vätterns höjdläge för att leverera ut vattnet från vattenverket till delägarkommunerna. Vi har stora förhoppningar om att kunna bygga systemet så att det ska bli helt självförsörjande på energi. Idag är pumpningen av vatten till och från vattenverken runt om i länet mycket energikrävande.

Vårt mål

Vårt mål är att säkra dricksvattenförsörjningen för generationer framöver. Det ämnar vi göra med fokus på hållbarhet. Vi arbetar också kostnadseffektivt och klokt, så att våra delägarkommuner får en bra leverans till ett rimligt pris.

Att, tillsammans med duktiga medarbetare, få vara med och leda Vätternvatten i det största och på många vis viktigaste infrastrukturprojektet på flera decennier, ställer höga krav på oss. Krav som vi tar på största allvar. Samtidigt är det fantastiskt inspirerande!

För om cirka åtta år när vi planerar att vara klara så ska vi kunna vrida på en kran i vårt nya vattenverk, hälla upp ett glas klart, friskt och inte minst gott vatten och konstatera att det är just det vi levererar:

Vatten till dig!

Göran Lunander, VD
Vätternvatten AB


Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716