Publicerad:

Vättern - det bästa alternativet för dricksvatten

Nu har svaren kommit på en av årets provtagningar av Vätterns vatten. Sedan 2011 har Vätternvattenprojektet, som då samordnades av Länsstyrelsen i Örebro län, tagit prover för att undersöka hur det ser ut i vattnet som framöver kommer att bli vår råvattentäkt.

Drickbart sjövatten

Redan som råvatten bedöms vattnet i Vättern ha nästintill dricksvattenkvalitet. Efter år av studier vet vi att Vättern utan tvekan är den bästa källa för dricksvatten som delägarkommunerna i Örebro län har.

Varje år utför bolaget provtagning vid tre olika tillfällen. Detta för att få med förändringar som kan ske beroende på, bland annat, årstid. Provpunkterna sker på ytvattnet samt sextio meters djup vilket beräknas bli det primära intagningsdjupet. Därifrån leds vattnet till bergtunneln som ska forsla vattnet till ett vattenverk utanför Hallsberg för behandling för att sedan transporteras via ledningar till delägarkommunerna.

Olika sorters prov

De prover vi tar går att dela upp i fysikaliskt kemiska och bakteriologiska, samt parasit-, virus- och bekämpningsmedelsprover. Denna provtagning visar, likt tidigare provtagningar, att alla värden är stabila och ligger på halter som är låga eller mycket låga.

Vi använder dessa analysresultat för att planera hur vi ska behandla vattnet i vattenverket och vilka föroreningar vi behöver ta extra höjd för. Det senaste som aktualiserats är PFAS: ett kemiskt ämne som används i olika produkter i vårt samhälle.

Ökande mängd miljögifter i vår natur

–Vi har följt PFAS-ämnen genom andras mätvärden men inför årets provtagning beslutade vi att lägga med det även i vår provtagning. Den första provtagningen på PFAS i råvattnet visar på halter långt under det krav som finns på färdigt dricksvatten. Dock behövs fler analysresultat för att få en representativ bild. Vi följer utvecklingen framöver, säger Anders Tell, biträdande projektchef.

Enligt Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. är PFAS (högfluorerade ämnen) en grupp på över 3000 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande. De är skapade av människan och används för att göra kläder smutsavstötande, i brandskum och i sminkprodukter, de är långlivade och en del av dem är giftiga. PFAS är ett kluster av ämnen som ökar i vår natur.

Vi bevakar utvecklingen kring Vättern genom dessa provtagningar för att förbereda en så bra lösning som möjligt för framtidens dricksvatten till kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Laxå och Örebro.

Vatten från Vättern i ett glas bredvid Vättern

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716