Publicerad:

Samrådsunderlaget redo att synas

2019 har vi på Vätternvatten AB jobbat fram ett samrådsunderlag. Just nu är underlaget ute och vem som helst kan yttra sig fram till 30 november. Detta för att ge tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, fastighetsägare, allmänheten och andra särskilt berörda en möjlighet att läsa om och yttra sig gällande den planerade byggnationen.

Klicka för att förstora bilden.

”Det har varit ett omfattande arbete för att visa hur vi tänker att systemet ska fungera och var vi tänker att vi ska gå fram. Nu är det dags att informera och få in yttranden på samrådsunderlaget. På det sättet kan vi ta till oss, arbeta in och bedöma synpunkter och förslag så att vår ansökan till mark och miljödomstolen blir så bra som möjligt.”
-Lars Ferbe, projektchef.

Samrådsunderlaget ger en översiktlig bild av planerade ­åtgärder och de konsekvenser för miljö och människors hälsa som verksamheten förväntas innebära. De markägare som blir särskild berörda har fått information via brev. De som har en vatten- eller energibrunn i anslutning till den planerade byggnationen har även fått information om hanteringen kring dessa. Samrådsunderlaget innehåller information om:

■ Bortledning av vatten från Vättern.

■ Byggande i vatten för intag och intagsledningar i Vättern.

■ Bortledning av grundvatten och anläggningar vid byggnation och drift av bergtunneln.

■ Utförande av skyddsinfiltration med tillhörande anläggningar.

Efter hanteringen av inkomna synpunkter kommer det att upprättas en samrådsredogörelse som kommer följa tillståndsansökan till Mark och miljödomstolen.

Två allmänna samrådsmöten kommer att hållas under november.

Den 6 november 18:00-21:00
Sjöängen (Stora Salongen)
Drottning Kristinas väg 2
Askersund

Den 7 november 18:00-21:00
Hotell Stinsen
Stortorget 3
Hallsberg

Om du har några frågor kan du kontakta oss på info@v-vatten.se
Om du vill yttra dig angående samrådsunderlaget kan du göra det senast den 30 november på yttrande@v-vatten.se

Vi jobbar för att på ett långsiktigt, ekonomisk och hållbart sätt få vatten från Vättern till kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro från 2027.

Om du har en fråga, hör av dig. Din åsikt är viktig för oss!

Här hittar du samrådsunderlaget

 

 

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716