Publicerad:

Samrådsmöten i Askersund och Hallsberg under 2019

Under förra veckan höll Vätternvatten två öppna samråd där vi berättade om den planerade byggnationen av 36 km bergtunnel som ska forsla vatten från Vättern till ett stort planerat vattenverk utanför Hallsberg.

”Vi på Vätternvatten uppskattade att träffa de som berörs av byggnationen och informera om samrådsunderlaget. Vi på Vätternvatten jobbar för att skapa en framtid med en tryggad dricksvattenförsörjning till delägarkommunerna och med de yttranden som vi får in från allmänheten gör vi det förhoppningsvis med bästa möjliga hänsyn till människa och miljö.”
-Göran Lunander, VD Vätternvatten AB

Sammanlagt kom cirka 200 människor från runt om i länet. Det ställdes frågor om hur byggnationen kommer påverka de fastighetsägare som bor i närheten. Under byggnationen kommer det att bli en del störningar. Under drift beräknas störningarna vara nästintill obefintliga. Den beräknade byggtiden av bergtunneln är tre år. Om allt går enligt plan sker första spadtag 2025 och de boende i Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg samt Örebro kan få vatten från Vättern ur sina kranar 2027.

”En anledning till att en bergtunnel är fördelaktig är att vi kan skapa den med en fördelaktig lutning. Fördelarna är hållbara såväl kostnadsmässigt under drift som miljömässigt eftersom vi tar vara på naturens kraft. Vi bygger på ett sätt som kommer att minimera störningarna under drift för de som vistas runt tunneln, då den överhuvudtaget inte kommer märkas av på marknivå, undantaget de arbetstunnlar som kommer att vara kvar efter byggnationen.”
-Lars Ferbe, Projektchef.

Bergtunneln planeras i berget från Harge, vid Vättern, till Håkamo, strax söder om Hallsberg. Tunnelsträckningen planeras för att utnyttja den naturliga lutning mellan Harge och Håkamo vilket innebär att vattnet till största del kommer att ta sig till vattenverket med självfall. Idag är pumpningen av vatten en av de mest energislukande delar i processen.

Mer information från samrådsmötet kommer att läggas ut på vår hemsida framöver.
Håll utkik under Projekt Vätternvatten


Skrivet i media om våra offentliga samrådsmöten:

https://www.na.se/artikel/vatternvatten-ab-manga-fragor-under-samradsmote-i-askersund Länk till annan webbplats.

http://www.sydnarkenytt.se/sydnarke/artikel/nu-samrads-om-vaetterntunneln Länk till annan webbplats.

https://www.na.se/artikel/ett-hundratal-besokte-vatternvatten-ab-s-samrad-i-hallsberg Länk till annan webbplats.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716