Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Publicerad den 2019-11-19

Projektchefen Lars har en passion för vatten

Intervju med Vätternvattens projektschef Lars Ferbe.

Lars Ferbe anser att vatten är en livsnödvändighet vi inte får ta för givet.
Sedan starten har han, tillsammans med andra, arbetat för att delägarkommunerna ska få en säker dricksvattenförsörjning. Motorvägen och industriområden är risker som i hög grad kan påverka den vattentäkt som Örebro idag får sitt dricksvatten ifrån. Lekeberg kommer inom en snar framtid få sitt vatten från Örebro. Kumla har en täkt som även försörjer Hallsberg. På Vätternvatten jobbar Lars för att de människor som föds i delägarkommunerna idag ska kunna dricka vatten från Vättern på sin åttaårsdag.

2000 jobbade Lars som enhetschef på Örebro kommuns vattenverk. Redan då var han en del av gruppen som började undersöka möjligheter att förbättra Örebros vattenförsörjning framöver samt se över potentiella reservtäkter. Dåvarande Landshövdingen gjorde 2008 en vattenresa i länet där flera kommuner påtalade liknande problem. Därefter startades projektet Vätternvatten med Länsstyrelsen som samordnare.

Varför behöver delägarkommunernas medborgare veta att bolaget finns?

Man behöver veta att vi finns för att kunna känna sig trygg i att vår vattenförsörjning tas om hand och för att få en ökad medvetenhet om hur vi behöver hantera våra vattenresurser framåt.

Förhoppningsvis leder det också till en tankeställare om hur man använder sitt vatten generellt och vad man stoppar i sitt avlopp. För det kommer så småningom ut i ett vattendrag eller ner i grundvattnet som ska bli ett nytt dricksvatten. Det är samma vatten vi använder nu som dinosaurierna drack. Det är samma molekyler, de snurrar bara runt i kretsloppet. Medvetandefrågan och därmed vikten av att vara snäll mot sitt vatten är det viktigaste.

Med mer fokus på miljöfrågor har folk ändå tänkt sig för, industrin har blivit mycket bättre, de återvinner till exempel vatten i högre utsträckning. Som privatperson kan man hjälpa till genom att tänka på hur mycket vatten man förbrukar och vad man spolar ned i sitt avlopp och att inte lämna skräp i naturen som i slutänden hamnar i vårt vatten.

Hur har tidslinjen sett ut?

Det har varit en ganska trög process i Sverige. Det är först när det hänt lite större saker som det tagit fart. Under 2010-2011 skedde två stora utbrott av magsjuka förorsakad av parasiten Cryptosporidium i Sverige. I Östersund blev cirka 27 000 personer smittade och i Skellefteå cirka 20 000. Efter det aktualiserades vattenfrågan mer och vi började återigen fundera över vattenförsörjningen. Nu arbetas det bredare med förbättrad försörjning både vad avser vattenverk och vattentäkter. Samtidigt så planerar allt fler för alternativ i dricksvattenförsörjningssystemet. Det är ju tämligen skört om något händer och det inte finns en reservtäkt eller alternativ i produktionen.


Vad betyder Vätternvatten AB för dig som person?

Vi jobbar med ett stort intressant projekt som handlar om att hämta vatten från Vättern för att försörja delägarkommunerna i Örebro län med dricksvatten. Jag tycker att det är en förmån att jobba med något som är så viktigt. Vi är en del av att försäkra dricksvattenförsörjningen för kommande generationer.


På livsmedelsverket kan du läsa mer om chryptosporidiumlänk till annan webbplats

Mer från Vätternvatten  • Biträdande projektchef Anders berättar om den planerade driftsäkerheten
    Läs mer


  • Projektledaren Lisa brinner för samhällsutveckling och teknik
    Läs mer


  • Samrådsunderlaget skickas in till Mark- och miljödomstolen under 2020
    Läs mer

Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt