Publicerad:

Samrådsunderlaget skickas in till Mark- och miljödomstolen under 2020

Efter år av planering och undersökningar släppte vi under hösten 2019 vårt samrådsunderlag. Det var ett fyrtiotal yttranden som kom in och de rör allt från buller under byggtiden till hur vi kommer att hantera eventuella skador i närmiljön.

Yttranden
De yttranden som kommit in från tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, fastighetsägare och allmänhet kommer inte att besvaras direkt till avsändaren, utan sammanställs i en samrådsredogörelse som följer med ansökan till Mark- och Miljödomstolen.

Just nu
Under 2020 kommer vårt samrådsunderlag att skickas in till Mark- och miljödomstolen. Domstolen kommer sedan att skicka ut underlaget på remiss där ytterligare chans för yttranden kommer att finnas för den som önskar.

Vi vill tacka alla som tog sig tid att skicka in era synpunkter som ett yttrande till oss.


Om du vill ha underlaget via brev så maila din
information till info@v-vatten.se

Du kan läsa samrådsunderlaget här.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro
Org: 559149-1716