Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Publicerad den 2020-02-17

Samrådsunderlaget skickas in till Mark- och miljödomstolen under 2020

Efter år av planering och undersökningar släppte vi under hösten 2019 vårt samrådsunderlag. Det var ett fyrtiotal yttranden som kom in och de rör allt från buller under byggtiden till hur vi kommer att hantera eventuella skador i närmiljön.

Yttranden
De yttranden som kommit in från tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, fastighetsägare och allmänhet kommer inte att besvaras direkt till avsändaren, utan sammanställs i en samrådsredogörelse som följer med ansökan till Mark- och Miljödomstolen.

Just nu
Under 2020 kommer vårt samrådsunderlag att skickas in till Mark- och miljödomstolen. Domstolen kommer sedan att skicka ut underlaget på remiss där ytterligare chans för yttranden kommer att finnas för den som önskar.

Vi vill tacka alla som tog sig tid att skicka in era synpunkter som ett yttrande till oss.


Om du vill ha underlaget via brev så maila din
information till info@v-vatten.se

Du kan läsa samrådsunderlaget här.

Mer från Vätternvatten  • Biträdande projektchef Anders berättar om den planerade driftsäkerheten
    Läs mer


  • Projektledaren Lisa brinner för samhällsutveckling och teknik
    Läs mer


  • Samrådsunderlaget skickas in till Mark- och miljödomstolen under 2020
    Läs mer

Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt