Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Publicerad den 2020-03-02

Projektledaren Lisa brinner för samhällsutveckling och teknik

Lisa har jobbat som projektledare på Vätternvatten sedan hösten 2019. Hon är utbildad civilingenjör inom Väg- och vattenbyggnadsteknik och har arbetat som projektledare för investeringsprojekt sedan 2005. Lisa jobbar med att skapa tydliga mål för projektet i nutid och framtid.

Vad behöver delägarkommunernas medborgare veta om Vätternvatten AB?
Det är ett regionalt samarbete där man gått tillsammans ett antal kommuner för att lösa dricksvattenförsörjningen på ett tryggt sätt i framtiden. Dricksvattenförsörjning är en förutsättning för samhällsutveckling och därför är Vätternvatten ett viktigt projekt för hela regionen.

Varför anser du att Vätternvatten är ett bra projekt?
Tillsammans kan vi skapa en trygg dricksvattenförsörjning. Vi har nu möjlighet att bygga upp ett robust system från grunden. Det finns en brist på kompetens inom branschen och då är det en stor fördel med att man går tillsammans ett antal kommuner och samarbetar i de här frågorna. För att kunna ha all kompetens inom samma organisation så är det en väldig fördel med att starta den här typen av samarbeten.

Berätta lite om ditt arbete på Vätternvatten
En del av mitt jobb är att strukturera och organisera för att projektet ska genomföras med kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad. Det gäller att sätta upp mål i närtid och framtid. Det är ett komplext projekt med många delar, allt från vattenkemi till bergkvalitet och ledningsförläggning. Det är en utmaning nu i början att få ett helhetsgrepp, det är mycket inläsning.

Hur definierar du framgång för projektet?
För mig som projektledare är det viktigt att hålla koll på vad jag arbetar med just nu men också att vi har en framförhållning och ser vad som är nästa steg i processen. Vi skall upprätthålla kvalité i det vi gör samt hålla tidplan och budget. Sen kommer det alltid ställas krav på omtag och förutsättningar kommer ändras under resans gång. Här är det viktigt att kunna hantera dessa nya situationer och att informera delägare och övriga intressenter om vad som händer i projektet.

Vem är du som person?
Jag har alltid varit intresserad av samhällsutveckling. Under studietiden så tyckte jag att det var intressant med vatten just för att det kombinerade mitt intresse för samhällsutveckling och teknik. Min drivkraft ligger i att lösa problem och lära mig nya saker.

Hur är din målbild över hur det ska se ut i Örebroregionen 2035?
Då ska vi ha ett fungerande vattenverk och en gemensam driftorganisation samt en förenklad situation för delägarna. Kommunerna och medborgarna kan vara säkra på att man får ett bra vatten vid överlämningspunkten. Det är av stor betydelse för hela regionens utveckling.

Mer från Vätternvatten  • Biträdande projektchef Anders berättar om den planerade driftsäkerheten
    Läs mer


  • Projektledaren Lisa brinner för samhällsutveckling och teknik
    Läs mer


  • Samrådsunderlaget skickas in till Mark- och miljödomstolen under 2020
    Läs mer

Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt