Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Publicerad den 2020-04-14

Biträdande projektchef Anders berättar om den planerade driftsäkerheten

Anders Tell har jobbat med vatten i hela sitt liv. Han är utbildad sjöingenjör och spenderade de första elva åren av sitt yrkesliv till sjöss. Anders jobbar med att överse och ifrågasätta. Han vill veta varför saker ska göras och hur. Och han är gärna och ofta med och ser över att allting går rätt till. I intervjun med Anders berättar han om sin resa med Vätternvatten och hur vi arbetar för att få en robust och driftsäker process.

Hur länge har du varit medveten om vattensituationen i Örebro län?

Jag började jobba på Örebro kommuns vattenverk (Skråmsta) år 1994. Det blev snabbt tydligt att en förändring behövde ske eftersom det inte fanns någon reservvattentäkt i Örebro och systemet var sårbart. Det har varit en lång resa för att komma fram till den systemlösning vi idag arbetar med. Resan började med att utreda vilka alternativ som fanns. Efter fördjupade studier och tester landade vi i Vätternvattenprojektet. Vättern har funnits med sedan tidigt. Men det var dyrast, svårast, krångligast. Vatten i Sverige har varit en självklarhet. I Sverige har det varit en självklarhet att vatten ska finnas och det inte ska kosta pengar
Vi är en livsmedelsindustri egentligen och vid det måste vi jämföras också. Med dom kvalitetskraven. Tillika hur man ser på ekonomin.

Varför behöver delägarkommunernas medborgare veta att projektet finns?
De bör veta om att projektet är startat, det är ett stort projekt och det kommer att påverka många människor. Det är även bra att känna till för att kunna känna sig trygg, när man hör om att det är en vattenkris här eller där så ska man veta att för oss har de tagit höjd. Man kan känna sig trygg med att vi har en plan och det kommer bli bra för oss och vi kommer vara tryggade för generationer framöver.

Hur har tiden till sjöss påverkat ditt arbete med vatten idag?
På ett fartyg måste du kunna lösa allting. Det finns inga servicefirmor tillgängliga mitt på Atlanten eller Stilla havet. Vi gjorde allt från att rensa kockens avlopp till att löda kretskort. Svetsade, svarvade, så fort det var ett bekymmer kring maskin så var alla på plats och hjälptes åt att lösa det uppkomna problemet (lagarbete). Mycket är samma i hur man tänker och agerar med vattenförsörjningen. Till sjöss så var det driften som det handlade om. Maskin ska gå hela tiden. Allting ska underhållas för att maskinen ska gå. Vi ska ta oss från punkt A till punkt B. Det är det samma med vattenproduktionen. Den skall fungera 24 timmar per dygn 365 dagar per år. Det har jag med mig idag. Och relationen till vatten, Det finns inget som är så rogivande som att stå i aktern på ett fartyg en kväll på tropikerna. Det är becksvart ute. Månen lyser och speglar sig i propellervattnet. Samtidigt som marelden lyser i svallet från bogvågen. Det är ett skådespel. Det är helt fantastiskt.

Berätta lite om hur det kommer se ut under drift

Vi kommer inte att behöva pumpa vattnet till vattenverket utan vattnet leds fram med självfall. Det är en enorm energibesparing som givetvis resulterar i en stor kostnadsbesparing. Sen får vi ett mycket säkrare och robustare verk. Bättre råvatten. En säkrare process. Det blir helt enkelt mer driftsäkert.

Vi är fem kommuner som hjälps åt nu, det blir en styrka. I stället för att alla delägare skall ha en egen spetskompetens kan vi samla allt i ett bolag. Det blir mer kostnadseffektivt. Speciellt för de mindre delägarna. Att försöka ha någon som är vass på alla delar när det gäller vattenproduktion inom respektive kommun är idag svårt att få till. Personal får oftast dela på tjänsten, man får vara på flera ställen. Så för hela regionen blir det ett lyft vad gäller säkerhet och kompetensförsörjning.

När det gäller flöden så kommer vi att få en bra kontroll på flödesbalansen. Vi kommer att mäta hur mycket vatten som tas in i tunneln samt hur mycket som tas ut. Lika för vårt huvudledningsnät. Vi mäter vad som levereras ut från vattenverket samt vad som tas ut i våra leveransstationer. På så vis kommer vi att ha kontroll på avvikelser.

Du kan läsa mer om projekt Vätternvatten här
Om du har en fråga till Anders hör av dig till honom via vårt frågeformulär som du hittar här

Mer från Vätternvatten  • Biträdande projektchef Anders berättar om den planerade driftsäkerheten
    Läs mer


  • Projektledaren Lisa brinner för samhällsutveckling och teknik
    Läs mer


  • Samrådsunderlaget skickas in till Mark- och miljödomstolen under 2020
    Läs mer

Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt