Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Publicerad den 2020-04-29

Intervju med Albin från Norconsult AB om arbetet med Vätternvatten

Norconsult har jobbat med samrådsprocessen för tillståndsansökan. Under år 2019 intensifierades arbetet med att ta fram undersökningar och handlingar inför kommande tillståndsprocess. Nedan följer en intervju där Norconsults miljöteknikansvarig reflekterar över projektet och berättar om Norconsults roll gentemot Vätternvatten AB.

Albin Månsson jobbar som uppdragsledare inom miljö på Norconsult AB. Norconsult har på uppdrag av Vätternvatten AB bland annat tagit fram det samrådsunderlag som presenterats vid genomfört samråd. Albin har en kandidatexamen i geoekologi samt en master inom biologi. Han har en bred kunskap om miljöfrågor i industri- och infrastrukturprojekt, med erfarenhet som miljöteknikansvarig i både små och stora uppdrag.

Kände du till Vätternvatten innan du började jobba mot oss?

Ja, absolut. Jag såg det som ett stort och spännande projekt. Jag började jobba mot projektet under våren 2019. Sedan dess har jag fått en större förståelse för hur många olika typer av frågor som det verkligen handlar om. Framförallt att projekt av den här arten berör många människor inom väldigt många olika frågor.

Varför tycker du att man behöver veta att det här projektet finns?

Det är viktigt utifrån ett långtidsperspektiv för Örebroregionen. Dricksvattnet är den viktigaste resursen så det är självfallet viktigt att vi löser den frågan på ett långsiktigt sätt. Det är lätt att fokusera på tunnelbygget, men Vätternvattenprojektet är ju mycket större än så. Zoomar man ut bilden så handlar det om att skapa en långsiktig dricksvattenförsörjning för väldigt många människor i en region som växer. Och att på ett hållbart sätt kunna nyttja den fantastiska vattenkällan som Vättern är.

Vad bidrar du med till Vätternvatten AB?

Jag är teknikansvarig för miljörelaterade frågor i de handlingar som ska lämnas in till Mark- och miljödomstolen. Jag arbetar en hel del med att göra handlingarna såväl informativa som lättförståeliga för en bredare allmänhet. Jag jobbar med både språk, bild och grafik för att göra det mer lättillgängligt.

Vad ser du som den största utmaningen just nu gällande projektet?

Rent bergtekniskt finns det en del utmaningar som vi utreder just nu. Med rätt teknik och noggrann planering kan detta genomföras på ett säkert sätt. Själva påverkan på Vättern av planerat vattenuttag bedömer vi som försumbar.

Hur definierar du framgång för projektet?

I första steget är framgång ett meddelat miljötillstånd som innebär att Vätternvatten AB kan realisera projektet inom planerad tid. I nästa steg handlar det om att kunna genomföra alla åtgärder samtidigt som stor miljöhänsyn vidtas. Vätternvattenprojektet är ett stort och omfattande byggprojekt. Det kommer att vara några år som det kommer att märkas tydligt ute på plats och i den lokala regionen. När det är klart så kommer delägarkommunerna att ha ett tryggt och säkert system med en drift som inte påverkar de som bor och verkar längs tunnelsträckningen.

 

 

Här hittar du samrådsunderlaget

Här kan du läsa mer om Norconsult ABlänk till annan webbplats

Mer från Vätternvatten

 • 2020-04-29

  Intervju med Albin från Norconsult AB om arbetet med Vätternvatten
  Läs mer
 • 2020-04-14

  Biträdande projektchef Anders berättar om den planerade driftsäkerheten
  Läs mer
 • 2020-03-02

  Projektledaren Lisa brinner för samhällsutveckling och teknik
  Läs mer

Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt