Publicerad:

Varför vatten från just Vättern?

– Varför hämta vatten ända från Vättern? Det finns ju massor av andra sjöar som skulle kunna fungera som vattentäkt?

Kanske undrar du varför ett flertal kommuner i Örebro län ska hämta sitt framtida dricksvatten ända från Vättern? I och runtomkring Örebro län finns det ju massor av andra sjöar och vattendrag, så vore det inte smartare att välja ett alternativ som inte ligger så långt bort?

Att just Vättern ska komma att bli lösningen på delägarkommunernas framtida dricksvattenförsörjning är ett beslut som fattades efter hela 10 år av utredningar. Innan Vättern kom på tal utreddes många andra alternativ, men inget höll måttet utifrån kvalitet eller kvantitet.

Vättern är en djup och kall sjö, där redan råvattnet bedöms ha nästintill dricksvattenkvalitet. Den goda vattenkvaliteten gör att man inte kommer behöva tillsätta onödiga kemikalier vid reningsprocessen, vilket är fördelaktigt både driftskostnadsmässigt och ur miljösynpunkt.

Ännu en aspekt som gör Vättern till det mest fördelaktiga alternativet är dess höjdläge. Vättern ligger nämligen ca 40 höjdmeter över Närkeslätten, vilket innebär att vattnet via bergtunneln kommer att kunna transporteras med självfall. Det här är en stor miljövinst – pumpningen av vatten till och från vattenverken runt om i länet är nämligen mycket energikrävande i dagsläget.

Att det finns flera stora sjöar, som inte ligger riktigt lika långt bort som Vättern, stämmer. Men att Vättern är det mest ekonomiska och miljövänligaste alternativet för en framtida dricksvattenlösning är svaret på frågan “varför just Vättern?”.

 

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716