Publicerad:

Undersökningar från flytande plattform framflyttade

Under försommaren berättade vi om de geotekniska undersökningar som planerades genomföras från en flotte i Vättern under sommaren 2021. Undersökningar är nu framflyttade till sommaren 2022.

Kartläggning av berggrund

Genom att placera en cirka 20 meter bred och 15 meter lång flytande plattform ute på Vättern, planerade Vätternvatten att genomföra borrningar ned i Vätterns berggrund under sommaren 2021. Undersökningarna syftade till att kartlägga berggrundens egenskaper i den del som kan bli aktuell för tunneldrivning.

Framflyttat till nästa sommar

Under försommaren 2021 meddelade Vätternvattens underentreprenörer förhinder att genomföra undersökningarna enligt plan, och därför genomfördes aldrig några sådana aktiviteter ute på Vättern.

Sommarmånaderna är den mest gynnsamma perioden för att genomföra dessa slags undersökningar, så därför är undersökningarna nu framflyttade till nästa sommar, år 2022.

Seismiska undersökningar enligt plan

Under sommaren har arbetet med seismiska undersökningar av Vätterns sjöbotten kunnat genomföras planenligt. Seismiska undersökningar under vatten sker enligt samma principer som på land. En kabel med installerade hydrofoner läggs ut på botten, och små sprängladdningar framkallar tryckvågor som sedan registreras. Tryckvågornas hastighet genom
olika material ger sedan information om sedimentet och berggrundens egenskaper.

Just nu analyseras resultaten från sommarens seismiska undersökningar.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716