Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Om oss

Bolaget bildades 2018-01-24 och ägs av Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Lekebergs kommun samt Laxå vatten AB.

Vätternvatten har som mål att på ett långsiktigt, ekonomiskt och hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till delägarkommunerna. Vi arbetar för ett solidariskt samarbete mellan kommunerna i syfte att uppnå en långsiktig hushållning med tillgängliga vattenresurser.

Vätternvatten ABs medarbetare

VD Göran Lunander
Ekonomichef Liz Hultgren
Projektchef
Lars Ferbe
Biträdande projektchef Anders Tell
Projektledare Lisa Ahlström

Ägarförhållanden

Ägarförhålllandena ändras varje år och justeras utifrån befolkningsmängd den 1 november varje år.

Ägarförhållanden 2020:
Örebro kommun 74,90%
Kumla kommun 10,59%
Hallsbergs kommun 7,79%
Lekebergs kommun 3,95%
Laxå Vatten AB 2,77%

Tre faser

Bolagets verksamhet är uppdelad i tre faser. Produktionstiden för projektet är cirka tio år från bolagsbildandet.

Fas 1: Tillståndsprövning och projektering 2019- 2023

Vi genomför nu en tillståndsprövning och projektering för uppförande av anläggningarna. Det innebär bland annat samråd, miljökonsekvenshantering, teknisk beskrivning, markåtkomst/ledningsrätt, upprättande av tillståndsansökan samt behandling i mark- och miljödomstolen.

Anläggningarna= 36 km bergtunnel med tillhörande arbetstunnlar.
56 km ledningsstråk.

Fas 2: Upphandling och byggande 2024-2030

Denna fas startas efter godkännande i delägarkommunernas respektive kommunfullmäktige. Efter godkännande byggs anläggningarna.

Fas 3: Drift 2031

Bolaget planeras äga och förvalta anläggningarna för att förse kommunerna (undantaget Laxå kommun som går via Laxå Vatten AB), mot en ersättning, med vatten.


Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt