Om oss

Vätternvatten AB är ett kommunalägt bolag som bildades 2018. Vätternvatten ägs av Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekebergs kommun och Örebro kommun. Målet är att skapa en långsiktig, ekonomisk och hållbar vattenförsörjning till delägarkommunerna med start 2031.

Vätternvatten har som mål att på ett långsiktigt, ekonomiskt och hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till delägarkommunerna. Vi arbetar för ett solidariskt samarbete mellan kommunerna i syfte att uppnå en långsiktig hushållning med tillgängliga vattenresurser.

Ägarförhållanden

Ägarförhålllandena ändras varje år och justeras utifrån befolkningsmängd den 1 november varje år.

Ägarförhållanden 2021:
Örebro kommun 76,65 %
Kumla kommun 11,16 %
Hallsbergs kommun 8,20 %
Lekebergs kommun 3,99 %

Vi arbetar på Vätternvatten

VD Göran Lunander

Ekonomichef Anna Håkansson

Projektchef Lisa Ahlström

Biträdande projektchef Anders Tell

Kommunikationsansvarig Tove Engqvist

Senior Advisor Lars Ferbe

Projektledare Miljö Albin Månsson

Projektledare Ledningsnät Mikael Olsson

Projektledare Berg Anna Grönholm

Markförhandlare Erik Blom

Projektet är uppdelat i tre faser

Bolagets verksamhet är uppdelad i tre faser. Produktionstiden för projektet är cirka tio år från bolagsbildandet.

Fas 1: Tillståndsprövning och projektering 2019- 2024

Vi genomför nu en tillståndsprövning och projektering för uppförande av anläggningarna. Det innebär bland annat samråd, miljökonsekvenshantering, teknisk beskrivning, markåtkomst/ledningsrätt, upprättande av tillståndsansökan samt behandling i mark- och miljödomstolen.

Fas 2: Upphandling och byggande 2024-2030

Denna fas startas efter godkännande i delägarkommunernas respektive kommunfullmäktige. Efter godkännande byggs anläggningarna.

Fas 3: Drift 2031

Bolaget planeras äga och förvalta anläggningarna för att förse kommunerna med vatten mot en ersättning.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716