Om oss

Vätternvatten AB bildades 2018 och ägs av Örebro kommun, Kumla kommun, Hallsbergs kommun, Lekebergs kommun samt Laxå vatten AB.
Under 2020 har Laxå beslutat att lämna projektet. Det påverkar dock inte projektgenomförandet.

Vätternvatten har som mål att på ett långsiktigt, ekonomiskt och hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till delägarkommunerna. Vi arbetar för ett solidariskt samarbete mellan kommunerna i syfte att uppnå en långsiktig hushållning med tillgängliga vattenresurser.

Ägarförhållanden

Ägarförhålllandena ändras varje år och justeras utifrån befolkningsmängd den 1 november varje år.

Ägarförhållanden 2020:
Örebro kommun 74,90%
Kumla kommun 10,59%
Hallsbergs kommun 7,79%
Lekebergs kommun 3,95%
Laxå Vatten AB 2,77%*

*Ny fördelning sker efter det formella utträdet för Laxå.


Projektet är uppdelat i tre faser

Bolagets verksamhet är uppdelad i tre faser. Produktionstiden för projektet är cirka tio år från bolagsbildandet.

Fas 1: Tillståndsprövning och projektering 2019- 2024

Vi genomför nu en tillståndsprövning och projektering för uppförande av anläggningarna. Det innebär bland annat samråd, miljökonsekvenshantering, teknisk beskrivning, markåtkomst/ledningsrätt, upprättande av tillståndsansökan samt behandling i mark- och miljödomstolen.

Fas 2: Upphandling och byggande 2024-2030

Denna fas startas efter godkännande i delägarkommunernas respektive kommunfullmäktige. Efter godkännande byggs anläggningarna.

Fas 3: Drift 2031

Bolaget planeras äga och förvalta anläggningarna för att förse kommunerna med vatten mot en ersättning.

Vätternvatten AB:s medarbetare

VD Göran Lunander
Ekonomichef Liz Hultgren
Projektchef Lisa Ahlström
Biträdande projektchef Anders Tell
Senior Advisor Lars Ferbe
Projektledare Miljö Albin Månsson
Kommunikationsansvarig Tove Engqvist

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716