Leverantörsinformation

Här hittar du information som gäller dig som är leverantör till Vätternvatten AB. Om du inte hittar det du söker, så är du välkommen att höra av dig till oss så hjälper vi dig.

Vätternvatten AB tar emot samtliga fakturor via digitalt e-fakturasystem. Det är ett sätt att effektivisera fakturahanterings­processen, både för dig och för Vätternvatten AB. Det är även en del i Vätternvatten AB:s miljöarbete och enligt "Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling" Länk till annan webbplats. ska leverantörer till offentlig sektor skicka e-faktura från och med den 1 april 2019.

Elektroniska fakturor

Vätternvatten AB tar emot samtliga fakturor via digitalt e-fakturasystem. Faktura via e-post räknas inte som elektronisk faktura.

Faktureringsinformation:

Vätternvatten AB
Organisationsnummer: 559149-1716
GLN: 7365591491716

Saknar du lösning för hantering av e-faktura?

Många affärssystem erbjuder möjligheten att skicka elektroniska fakturor. Om du inte redan har en sådan funktion erbjuder Vätternvatten en kostnadsfri tjänst genom InExchange Länk till annan webbplats.. I tjänsten kan du registrera dina fakturor manuellt. Du kan självfallet använda någon annan operatör på marknaden för liknande tjänst.

Innan ni verkställt övergången till e-faktura kan ni skicka pappersfakturor och fakturor via e-post för skanning och tolkning till vår nya adress.

Ny adress:
Vätternvatten AB
INX1013-001
831 90 Östersund

Faktura via e-post:
INX1013-001@pdf.scancloud.se
Bifoga fakturan som PDF- eller TIF-fil
och endast en fakturafil per e-post.
Eventuell bilaga ska ligga i samma fil.

Var uppmärksamma på att samma adressändring måste göras på fakturan oavsett om ni skickar per post eller e-post.

Formkrav för fakturor

Referenskod är obligatorisk och ska alltid anges på fakturan. Referenskoden består av tre siffror. Koden får du av beställaren på Vätternvatten vid köptillfället.

  • Exempel:
    "12

Påminnelser och krav

Eventuella påminnelser och krav skickas till ekonomi@v-vatten.se för manuell hantering. Bifoga en fakturakopia i e-postmeddelandet.


Frågor:

Kontakta anna.hakansson@v-vatten.se för frågor om fakturor eller faktureringsförfarandet.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716