Nyheter • Samrådsunderlaget skickas in till Mark- och miljödomstolen under 2020
  Efter år av planering och undersökningar släppte vi under hösten 2019 vårt samrådsunderlag. Det var ett fyrtiotal yttranden som kom in och de rör allt från buller under byggtiden till hur vi kommer att hantera eventuella skador i närmiljön. • Intervju med Peder Eriksson
  Från starten 2008 till det avslutande mötet den 22 jan 2018 agerade Länsstyrelsen i Örebro samordnare i utredningsprojektet Vätternvatten. Länsstyrelsens enhetschef Peder Eriksson var under dessa år sammankallande och samordnare för arbetsgruppen i projektet. Våren 2008 gjorde dåvarande landshövding Sören Gunnarsson en vattenresa i kommunerna. Flera nämnde att dricksvattnet var ett problem och någon eller några kommuner tog upp frågan om att man skulle kunna ta vatten från Vättern.
 • Samrådsmöten i Askersund och Hallsberg under 2019
  Under förra veckan höll Vätternvatten två öppna samråd där vi berättade om den planerade byggnationen av 36 km bergtunnel som ska forsla vatten från Vättern till ett stort planerat vattenverk utanför Hallsberg. • Vätternvatten i media
  Under måndagen höll Vätternvatten en pressträff för att berätta mer om samrådsunderlaget och de samrådsmöten som kommer hållas under veckan. • Samrådsunderlaget redo att synas
  2019 har vi på Vätternvatten AB jobbat fram ett samrådsunderlag. Just nu är underlaget ute och vem som helst kan yttra sig fram till 30 november. Detta för att ge tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, fastighetsägare, allmänheten och andra särskilt berörda en möjlighet att läsa om och yttra sig gällande den planerade byggnationen. • Hur mår Vätterns vatten?
  Nu har svaren kommit på en av årets provtagningar av Vätterns vatten. Sedan 2011 har Vätternvattenprojektet, som då samordnades av Länsstyrelsen i Örebro län, tagit prover för att undersöka hur det ser ut i vattnet som framöver kommer att bli vår råvattentäkt. • Vi jobbar för kommande generationer

  När Göran Lunander fick frågan om att gå in som VD i det nybildade bolaget Vätternvatten AB kändes det helt rätt. I hela hans yrkesliv har han arbetat inom sektorer som är grundläggande för samhället. Tidigare inom sjukvårdssektorn och nu även inom fastighetssektorn. Det han tar med sig in i bolaget är att rätt personer på rätt plats alltid har förmågan att lyfta en hel organisation. • Vatten är ovärderligt
  Vatten ska bara finnas. När vi sätter på kranen eller drar i pluggen på muggen, då händer saker. I Sverige har vi under en lång tid tagit det för givet.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro
Org: 559149-1716