Nyheter • Varför vatten från just Vättern?
  – Varför hämta vatten ända från Vättern? Det finns ju massor av andra sjöar som skulle kunna fungera som vattentäkt? • Vätternvatten genomför undersökningar i Vättern
  Under sommaren 2021 fortsätter Vätternvatten med geotekniska undersökningar kring det planerade intagsområde i Vättern. Undersökningarna behövs för att kartlägga berggrundens egenskaper i den del som kan bli aktuell för tunneldrivning. En anmälan om vattenverksamhet har lämnats till Länsstyrelsen i Örebro län. • Fortsatta undersökningar under 2021
  Under 2021 fortsätter Vätternvatten att genomföra undersökningar i olika omfattning inom området i Askersunds och Hallsbergs kommun, där bergtunnellinjen planeras att ske. • Samrådsunderlag inför ansökan till Mark- och miljödomstolen
  Efter år av planering och undersökningar släppte vi under hösten 2019 vårt samrådsunderlag. Det var ett fyrtiotal yttranden som kom in och de rör allt från buller under byggtiden till hur vi kommer att hantera eventuella skador i närmiljön. • Intervju med Peder Eriksson, Länsstyrelsens enhetschef
  Från starten 2008 till det avslutande mötet den 22 jan 2018 agerade Länsstyrelsen i Örebro samordnare i utredningsprojektet Vätternvatten. Länsstyrelsens enhetschef Peder Eriksson var under dessa år sammankallande och samordnare för arbetsgruppen i projektet. Våren 2008 gjorde dåvarande landshövding Sören Gunnarsson en vattenresa i kommunerna. Flera nämnde att dricksvattnet var ett problem och någon eller några kommuner tog upp frågan om att man skulle kunna ta vatten från Vättern.
 • Samrådsmöten i Askersund och Hallsberg under 2019
  Under förra veckan höll Vätternvatten två öppna samråd där vi berättade om den planerade byggnationen av 36 km bergtunnel som ska forsla vatten från Vättern till ett stort planerat vattenverk utanför Hallsberg. • Samrådsunderlaget redo att synas
  2019 har vi på Vätternvatten AB jobbat fram ett samrådsunderlag. Just nu är underlaget ute och vem som helst kan yttra sig fram till 30 november. Detta för att ge tillsynsmyndigheter, statliga myndigheter, fastighetsägare, allmänheten och andra särskilt berörda en möjlighet att läsa om och yttra sig gällande den planerade byggnationen. • Vättern - det bästa alternativet för dricksvatten
  Nu har svaren kommit på en av årets provtagningar av Vätterns vatten. Sedan 2011 har Vätternvattenprojektet, som då samordnades av Länsstyrelsen i Örebro län, tagit prover för att undersöka hur det ser ut i vattnet som framöver kommer att bli vår råvattentäkt. • - Vätternvatten jobbar för kommande generationer

  När Göran Lunander fick frågan om att gå in som VD i det nybildade bolaget Vätternvatten AB kändes det helt rätt. I hela hans yrkesliv har han arbetat inom sektorer som är grundläggande för samhället. Tidigare inom sjukvårdssektorn och nu även inom fastighetssektorn. Det han tar med sig in i bolaget är att rätt personer på rätt plats alltid har förmågan att lyfta en hel organisation. • Vatten är ovärderligt
  Vatten ska bara finnas. När vi sätter på kranen eller drar i pluggen på muggen, då händer saker. I Sverige har vi under en lång tid tagit det för givet.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716