Nyheter • Ny ekonomichef på Vätternvatten
  Med 33 års erfarenhet från ekonomiyrket, och en trygg stimulerande tjänst som ekonomichef på Laxå kommun, valde Anna Håkansson att söka sig till Vätternvatten.
  - Det här är ett unikt projekt som inte bara är aktuellt för oss, utan även för framtida generationer. Det är ett viktigt samhällsuppdrag, säger Anna.
 • Erik vill vara med och göra skillnad
  Idag, den 1 oktober, hälsar vi Erik Blom varmt välkommen till Vätternvatten. Erik kommer att jobba som markförhandlare och har tidigare arbetat på Örebro kommun som markingenjör. • Undersökningar från flytande plattform framflyttade
  Under försommaren berättade vi om de geotekniska undersökningar som planerades genomföras från en flotte i Vättern under sommaren 2021. Undersökningar är nu framflyttade till sommaren 2022. • Brunnsmätningar under vecka 34
  Under vecka 34 genomför Vätternvatten brunnsmätningar på fastigheter som ligger inom utredningsområdet för grundvatten i den planerade tunnellinjen. Samtliga berörda fastighetsägare är informerade. • Varför vatten från just Vättern?
  – Varför hämta vatten ända från Vättern? Det finns ju massor av andra sjöar som skulle kunna fungera som vattentäkt? • Vätternvatten genomför undersökningar i Vättern
  Under sommaren 2021 fortsätter Vätternvatten med geotekniska undersökningar kring det planerade intagsområde i Vättern. Undersökningarna behövs för att kartlägga berggrundens egenskaper i den del som kan bli aktuell för tunneldrivning. En anmälan om vattenverksamhet har lämnats till Länsstyrelsen i Örebro län. • Fortsatta undersökningar under 2021
  Under 2021 fortsätter Vätternvatten att genomföra undersökningar i olika omfattning inom området i Askersunds och Hallsbergs kommun, där bergtunnellinjen planeras att ske. • Samrådsunderlag inför ansökan till Mark- och miljödomstolen
  Efter år av planering och undersökningar släppte vi under hösten 2019 vårt samrådsunderlag. Det var ett fyrtiotal yttranden som kom in och de rör allt från buller under byggtiden till hur vi kommer att hantera eventuella skador i närmiljön. • Intervju med Peder Eriksson, Länsstyrelsens enhetschef
  Från starten 2008 till det avslutande mötet den 22 jan 2018 agerade Länsstyrelsen i Örebro samordnare i utredningsprojektet Vätternvatten. Länsstyrelsens enhetschef Peder Eriksson var under dessa år sammankallande och samordnare för arbetsgruppen i projektet. Våren 2008 gjorde dåvarande landshövding Sören Gunnarsson en vattenresa i kommunerna. Flera nämnde att dricksvattnet var ett problem och någon eller några kommuner tog upp frågan om att man skulle kunna ta vatten från Vättern.
 • Samrådsmöten i Askersund och Hallsberg under 2019
  Under förra veckan höll Vätternvatten två öppna samråd där vi berättade om den planerade byggnationen av 36 km bergtunnel som ska forsla vatten från Vättern till ett stort planerat vattenverk utanför Hallsberg.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716