Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Styrelsen

Vätternvatten leds av en styrelse med representation från samtliga delägarkommuner. Styrelsens ordförande är Ullis Sandberg, Örebro kommun.

Styrelseledamöter

Ullis Sandberg, Örebro kommun

Magnus Andersson, Hallsbergs kommun

Jan Engman, Kumla kommun

Katarina Hansson, Kumla kommun

Bo Rudolfsson, Laxå kommun

Johan Niklasson, Lekebergs kommun

Göran Wallenius, Örebro kommun


Styrelsesuppleanter

Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs kommun

Oskar Svärd, Kumla kommun

Kenneth Lantz, Laxå kommun

Håkan Söderman, Lekebergs kommun

David Gelinder, Örebro Kommun


Revisorer

Gunilla Andersson, Ernst & Young

Per Modin, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Martin Östlund, Kumla

Nils Gunnarsson, Örebro

Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt