Styrelsen

Vätternvatten leds av en styrelse med representation från samtliga delägarkommuner. Styrelsens ordförande är Ullis Sandberg, Örebro kommun.

Styrelseledamöter

Ullis Sandberg, Örebro kommun
Magnus Andersson, Hallsbergs kommun
Jan Engman, Kumla kommun
Andreas Brorsson, Kumla kommun
Johan Niklasson, Lekebergs kommun
Göran Wallenius, Örebro kommun

Styrelsesuppleanter

Ulrika Björklund, Hallsbergs kommun
Oskar Svärd, Kumla kommun
Caroline Efors, Lekebergs kommun
David Gelinder, Örebro Kommun


Revisorer

Gunilla Andersson, Ernst & Young
Per Modin, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Martin Östlund, Kumla
Leif Landén, Örebro

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716