Styrelsen

Vätternvatten leds av en styrelse med representation från samtliga delägarkommuner. Styrelsens ordförande är Ullis Sandberg, Örebro kommun.

Styrelseledamöter

Ullis Sandberg, Örebro kommun
Magnus Andersson, Hallsbergs kommun
Jan Engman, Kumla kommun
Katarina Hansson, Kumla kommun
Bo Rudolfsson, Laxå kommun*
Johan Niklasson, Lekebergs kommun
Göran Wallenius, Örebro kommun

Styrelsesuppleanter

Torbjörn Appelqvist, Hallsbergs kommun
Oskar Svärd, Kumla kommun
Kenneth Lantz, Laxå kommun*
Håkan Söderman, Lekebergs kommun
David Gelinder, Örebro Kommun

*Ledamot och suppleant som utgår vid utträdet av Laxå.


Revisorer

Gunilla Andersson, Ernst & Young

Per Modin, Ernst & Young

Lekmannarevisorer

Martin Östlund, Kumla

Leif Landén, Örebro

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716