Behandling av personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med dataskyddslagstiftningen, GDPR (General Data Protection Regulation).

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@v-vatten.se

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Det kan vara namn, bilder, men även ljudupptagningar, elektroniska identiteter som IP-adresser (om de kan kopplas till en fysisk person), och e-postadresser bland mycket annat.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi har personuppgifter både i analogt och digitalt format. Vårt arbete med informationssäkerhet bygger på en helhetssyn som utgår från informationen, men som också innefattar processer, människor och teknik. Utifrån informationens skyddsvärde ställer vi krav på de aktörer som hanterar informationen.

Som kommunalt bolag är inkommande e-post och andra handlingar enligt huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretesslagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter är sekretessbelagda.

Varför sparar vi dina personuppgifter?

I de allra flesta fall har vi sparat dina personuppgifter för att vi har avtal med dig eller är på väg att skriva/ingå avtal. Personuppgifter kan även efter intresseavvägning sparas för att de är en viktig del av vår verksamhet. Utöver vad som sägs ovan hanterar vi personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag, t.ex. på grund av vår bokföringsskyldighet, begäran från andra myndigheter, arkivlagen eller med anledning av andra rättsliga grunder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din information så länge det är nödvändigt för respektive syfte. Vi följer lagen och raderar din information när den inte längre är relevant.

Rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dataskyddsombud

Vårt dataskyddsombud heter Amanda Kristoffersson, du når henne på dataskyddsombud@orebro.se

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716