Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Projektet Vätternvatten

Idag har flera kommuner vattentäkter där det är eller finns en påtaglig risk för problem med vattenkvaliteten och vattenkvantiteten. Kommunerna saknar även reservvattenförsörjning. Projektet Vätternvatten initierades 2008 av Örebro kommun. 2009 tog länsstyrelsen på sig uppdraget att samordna projektet. 2018 bildades bolaget Vätternvatten AB.

Ett genomförande av Vätternvattenprojektet innebär att Vättern blir ordinarie vattentäkt för Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro Kommun.

Sedan 2008 har utredningsprojektet pågått. Det har letts av en styrgrupp med kommunalråd från respektive kommun där länsrådet har varit sammankallande och det har funnits en arbetsgrupp med sakkunniga tjänstepersoner som arbetat med de tekniska utredningarna i projektet.

Stora fördelar med gemensamt projekt

Att flera kommuner deltar i projektet ger möjlighet till framtida gemensamma driftsformer. Det ger i sin tur ekonomiska och organisatoriska fördelar genom storskaligheten med ett gemensamt produktionssystem.

Delägare i projektet är sedan bolagsbildandet 2018 Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Lekeberg kommun, Laxå kommun och Örebro kommun. Ägarandelen beror på respektive kommuns invånarantal.Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt