Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Vattenintag

Vattenintaget placeras för att få en god och jämn vattenkvalitet över hela året. Rätt placering gör även att risken för föroreningskällor och potentiella utsläpp kan minimeras. Vattenintaget kommer placeras i den nordöstra delen av Vättern.

För att öka säkerheten planeras två intagningspunkter med ett vattendjup omkring 50-60 meter ned. Intagsledningarnas längd kommer vara cirka 2 000 meter.

Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt