Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Dricksvatten från Vättern

Förutsättningarna för att producera dricksvatten, baserat på råvatten från Vättern, är mycket goda. Analysresultat från flera olika undersökningar visar värden som ligger långt under Svenskt Vattenslänk till annan webbplats rekommendationer och riktvärden. Resultaten ligger även i den mest fördelaktiga klassen enligt Naturvårdsverketslänk till annan webbplats bedömningsgrunder. Vissa av de jämförda parametrarna ligger till och med i området för färdig dricksvattenkvalitet - redan som råvatten.

Har du frågor?

Läs svaren på de vanligast frågorna eller kontakta oss.

Ikon för kontakt