Dricksvatten från Vättern

Förutsättningarna för att producera dricksvatten, baserat på råvatten från Vättern, är mycket goda.

Analysresultat från flera olika undersökningar visar värden som ligger långt under Svenskt Vattens Länk till annan webbplats. rekommendationer och riktvärden. Resultaten ligger även i den mest fördelaktiga klassen enligt Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats. bedömningsgrunder. Vissa av de jämförda parametrarna ligger till och med i området för färdig dricksvattenkvalitet - redan som råvatten.

Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716