Vättern - en djup och klar sjö

Vättern är en av Sveriges djupaste och klaraste sjöar. Den sträcker sig från Jönköping i söder till Askersund i norr. Den är unik i sin egenskap som kall, klar, djup källsjö. Den är dessutom Sveriges näst största insjö.

Vätterns stora vattenmängd och långa omsättningstid ger en bra och stabil vattenkvalitet. Omsättningen av vattnet i Vättern ligger på mellan 60-70 år. Det är alltså så lång tid det teoretiskt tar för allt vatten i sjön att bytas ut.

Vätterns kalla vatten innebär stora mikrobiologiska fördelar. En bra råvattenkälla gör att processvalet blir ”enklare” med robustare system och mindre miljöpåverkan. Det ger även en lägre driftskostnad.

Vättern är därav en av landets viktigaste vattenreservoarer och försörjer i dagsläget uppskattningsvis mer än 300 000 människor med dricksvatten.Fakta om Vättern

Areal

1 885 km²

Längd

135 km

Bredd

31 km

Medeldjup

40 m

Maxdjup

120 m

Siktdjup

7,5 - 17,5 m

Volym

73,5 miljarder m³

Avrinningsområde


6376km²Vätternvatten AB
Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

Tel: 019-767 91 11
Org: 559149-1716