Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Vätternvatten AB

Bolaget har som mål att på ett långsiktigt, ekonomiskt och hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro från 2030/2031.

Under våren 2020 genomför vi besiktningar av de brunnar som befinner sig inom det planerade påverkansområdet.

Läs mer om det här.


Vi går också igenom de yttranden som kommit in på vårt samrådsunderlag och förbereder oss inför ansökan till Mark- och Miljödomstolen.

Läs mer om det här  • Samrådsunderlaget skickas in till Mark- och miljödomstolen under 2020


    Läs mer

  • Intervju med Peder Eriksson, fd samordnare från Länsstyrelsen Örebro.


    Läs mer

Varför Vättern­­­vatten?

Vättern är unik i sin egenskap av klar, kall och djup källsjö. Förutsättningarna för att producera ett dricksvatten baserat på råvatten från Vättern är mycket goda.

Analysresultat visar på mätvärden som ligger långt under Svenskt Vattens rekommendationer och riktvärden. De ligger även i den mest fördelaktiga klassen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Vissa av de jämförda parametrarna ligger till och med i området för färdigt dricksvatten.


Vårda vattnet, det är samma som dinosaurierna drack för 100 miljoner år sedan.

Om oss

Vätternvatten AB ägs av kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro.

Dricksvatten är en resurs vi människor ofta tar för given. Klimatförändringar, förtätade städer, läckage från jord- och skogsbruk är några faktorer som vi vet påverkar vårt vatten. Det behöver vi ha beredskap för. Vätternvatten har som ändamål att på ett långsiktigt, ekonomiskt och hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till delägarkommunerna.


Vätternvatten AB

Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

info@v-vatten.se
Org: 559149-1716

Vanliga frågor

Hur påverkas jag som fastighetsägare?
Vad är status i projektet?
När får jag Vätternvatten i kranen?
Vem äger bolaget Vätternvatten?

Finns inte din fråga med?

Ikon för kontakt