Ikon för kontakt
Ikon för kontakt

Vätternvatten AB

Bolaget har som mål att på ett långsiktigt, ekonomiskt och hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro från 2027.

Just nu finns vårt samrådsunderlag ute. Samrådsunderlaget ger en översiktlig bild av planerade ­åtgärder och de konsekvenser för miljö och människors hälsa som verksamheten förväntas innebära.


Fram till den 30 november kan du lämna synpunkter på samrådsunderlaget. Det gör du på yttrande@v-vatten.se  • Samrådsmöten i Askersund och Hallsberg

    Under förra veckan höll Vätternvatten två öppna samråd där vi berättade om den planerade byggnationen av 36 km bergtunnel som ska forsla vatten från Vättern till ett stort planerat vattenverk utanför Hallsberg.

    Läs mer

  • Vätternvatten i media

    Under måndagen höll Vätternvatten en pressträff för att berätta mer om samrådsunderlaget och de samrådsmöten som kommer hållas under veckan.

    Läs mer

Varför Vätternvatten?

Vättern är unik i sin egenskap av klar, kall och djup källsjö. Förutsättningarna för att producera ett dricksvatten baserat på råvatten från Vättern är mycket goda.

Analysresultat visar på mätvärden som ligger långt under Svenskt Vattens rekommendationer och riktvärden. De ligger även i den mest fördelaktiga klassen enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Vissa av de jämförda parametrarna ligger till och med i området för färdigt dricksvatten.


Tidslinje

2019-2022 Tillståndsprövning och projektering

2023-2027 Byggande av anläggningar

2027- Drift

Vårda vattnet, det är samma som dinosaurierna drack för 100 miljoner år sedan.

Om oss

Vätternvatten AB ägs av kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro.

Dricksvatten är en resurs vi människor ofta tar för given. Klimatförändringar, förtätade städer, läckage från jord- och skogsbruk är några faktorer som vi vet påverkar vårt vatten. Det behöver vi ha beredskap för. Vätternvatten har som ändamål att på ett långsiktigt, ekonomiskt och hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till delägarkommunerna.


Vätternvatten AB

Pappersbruksallén 1
Box 33 510
701 35 Örebro

info@v-vatten.se
Org: 559149-1716

Vanliga frågor

Hur påverkas jag som fastighetsägare?
Vad är status i projektet?
När får jag Vätternvatten i kranen?
Vem äger bolaget Vätternvatten?

Finns inte din fråga med?

Ikon för kontakt